Portfolio > More Portfolio

Acrylic and digital prints on plexiglass. Framed: 15" x 15" (wooden, black)

Glyph V3
Glyph V3
Mixed
12" x 12"
2010